Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Frida Eriksson och nås på telefonnummer 018-727 75 37

3 maj 2016